Na czym polega proces polowania? Jak regulowana jest sprawa odstrzału zwierzyny? Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie?

Posted on 17/07/2017 2:33pm

Zgodnie z prawem łowieckim, polowanie to ściganie, tropienie i strzelanie do wybranej zwierzyny. Tego typu polowanie musi odbywać się ściśle z wcześniej ustalonymi zasadami. Najbardziej ważnym celem polowania jest wejście w posiadanie zwierzyny, która w dalszej kolejności trafia na stół myśliwego lub do skupu. Tam jest sprzedawana dalej, a koło łowieckie taką metodą zyskuje środki finansowe.

fotografia - zdjęcia
Author: włodi
Source: http://www.flickr.com
zdjęcia - panorama
Author: Robin
Source: http://www.flickr.com
Polowanie to jednakże nie tylko pozyskiwanie mięsa, to przede wszystkim sterowanie populacją zwierząt oraz uzyskiwanie zdrowych oraz bardzo dobrze rozwiniętych zwierząt. Odstrzały są robione w odpowiednich przedziałach czasowych, na przykład polowania na dziki mają miejsce od pierwszego stycznia do 15 lutego oraz od 15 maja do 31 grudnia. Tego typu odstrzał jest wcześniej zaplanowany, a jego niezwykle istotnym zadaniem jest wyeliminowanie z łowiska zwierzynę chorą, niedorozwiniętą lub kaleką, jak również zwierzynę, której w danym okresie jest zbyt wiele.

Ponadto, jego niezbędną rolą jest regulacja właściwego stosunku płci danych zwierząt. Polowania są naprawdę powszechne na całym świecie, a ostatnio stało się to niejako hobby. Przykładowo w Afryce są organizowane specjalne polowania, jakie kosztują bardzo dużo. Tego typu polowania w afryce jednakże tylko w takiej sytuacji mają sens, jeżeli wszystko odbywa się w zgodzie z prawem. To niezbędne, ponieważ zdarzają się okoliczności, iż odstrzał jest nielegalny, a tracą na tym bardzo rzadkie gatunki. Jeżeli mamy w planach tego typu wyjazd, to trzeba pamiętać, ażeby wszystko odbywało się jak najbardziej legalnie. W zgodzie z prawem łowieckim polowanie może się odbywać wyłącznie w zgodzie z uprzednio zatwierdzonym planem hodowlano-łowieckim. Polować tak więc jesteśmy w stanie jedynie na zwierzynę w danym okręgu łowieckim.

A jeżeli pragniemy polować na innych terenach, to należy mieć specjalne pozwolenie z Ministerstwa Rolnictwa. Polowanie tak naprawdę możemy podzielić ze względu na ilość osób, które biorą w nim udział. Mamy więc polowania indywidualne i zbiorowe. Łowy są różne, zależnie od terenu, na jakim się odbywają, są tak więc polowania polne czy wodne. Nie powinniśmy utożsamiać kłusownictwa z polowaniem, bo ci pierwsi wykonują odstrzał niezgodnie z prawem i w takiej sytuacji jak przyjdzie im na to chęć.